Cees Nooteboom

Evening
August 14, 2012 Nooteboom Cees

Evening

In memoriam Hugo Claus

 

The blue chair on the terrace, coffee, evening,

the euphorbia reaching for absent gods,

full of longing for the coast, everything

an alphabet of secret desires, the last

he sees before the gloom,

 

the mist in his head. He knows

the shapes of words will disappear,

only dregs in his cup,

the lines disconnected

 

that once were thoughts,

never again a word

of truth. Dismantled grammar,

blurred pictures without a bridge,

 

from the wind the sound

but no longer the name,

someone said it would be so

and death was on the table,

 

a slow servant, waiting

in the hall, smiling stupidly,

leafing through his newspaper

with senseless items.

 

He knows all this, the euphorbia,

the blue chair, the coffee on the terrace,

the day that folds around him slowly

and then swims off,

a gentle beast

 

with its prey.

 

 

Avond

in memoriam H.C.

 

De blauwe stoel op het terras, koffie, avond,

de euforbia reikend naar afwezige goden,

vol heimwee naar de kust, alles een alfabet

van geheime verlangens, dit is zijn

laatste gezicht voor het duister,

 

het floers in zijn hoofd. Hij weet,

verdwijnen zullen de vormen van woorden,

in zijn kelk alleen nog maar droesem,

de lijnen niet meer verbonden

 

die vroeger gedachten waren,

hier komt geen woord meer

dat waar is. Vergruisde grammatica,

bewogen beelden zonder brug,

 

van de wind het geluid

maar niet meer de naam,

iemand heeft het gezegd

en de dood lag op tafel,

 

een trage bediende, wachtend

in de gang, dom lachend,

bladerend in zijn krant

met ontzinde berichten.

 

Dit alles weet hij, de euforbia,

de blauwe stoel, de koffie op het terras,

de dag die hem langzaam omwikkelt

en dan met hem wegzwemt,

een zachtmoedig dier

 

met zijn prooi.

 

 

 

Translator: David Colmer is a prize-winning translator of Dutch literature and is currently working on a new collection of Cees Nooteboom’s poetry for Seagull Books, who published his translation of Nooteboom’s Self-Portrait of an Other in 2012

Cees Nooteboom is an internationally acclaimed poet, novelist, essayist and travel writer. He has won many prestigious awards and his works have been translated from the original Dutch into even more languages. In English his poetry is published by Seagull Books. A new book made up of the long series Monk’s Eye will appear in 2018.