Luljeta Lleshanaku

FISHERMEN’S VILLAGE | VIA POLITICA
October 9, 2014 Luljeta Lleshanaku

FISHERMEN’S VILLAGE

 

Squinty, salt-dusted windows gaze into the distance.

They all look seaward.

 

Here, every third person carries the same name:

perhaps a godparent’s

who cut his first lock of hair

before the wind thickened it,

or a stranger’s name.

The locals, by the way, treat newcomers well,

because they were told

that once,

one of them, the one who walked barefoot on water

with a hand’s swift motion

loaded boats with sardines.

 

Foreigners are easily made out;

unlike the locals, their clothes are colorful

white, blue, jet black. And sometimes,

they make you a gift of rosaries or cigars.

Once, one of them

left a pair of shoes behind

and the whole village gathered to play a lottery game.

When someone with an already good pair of shoes won,

the young ones, who’d been keenly following the show,

kicked the sand in anger,

“What the hell?! Not fair!”

 

Sand everywhere. All day long, overturned boats on the shore

eat sand. At night, what feasts on sand are the stars

stalled here since the last war

which as people recall

washed ashore Omega watches strapped to soldiers’ wrists

and herpes

that spread from flesh to flesh

faster than wind

and faster than famine.

 

Behind doors, cats purr.

Streets reek of fish and yet there are no fish.

At noon,

a man dozes on a sofa in the yard.

At his feet, with a needle

tightening the trap in the net, sits his wife

cutting thread with her teeth.

 

Eyes half-open, he gazes at her

realizing here is the real cause: the large hole in the net,

a hole first torn two thousand years ago after a prosperous fishing night,

when things were sorted out much like they are today:

some were cursed with luck

and some blessed with mercy.

 

 

VIA POLITICA

 

I grew up in a big house

where weakness and expressing joys

deserved punishment.

And I was lit via politica

with the grease of yesterday’s glory

a thick grease collected under arctic skies.

My notebooks, my hair, my heart reeked of smoke.

Smoke, whose expiration date pointed in reverse

to the consumption of stored grease. To absolute zero.

 

That’s when we saw each other clearly. Or better yet,

what remained of us

damaged like lottery numbers

scratched off with a blade.

 

How different we were!

 

Those with round faces were the righteous ones.

And those with narrow faces – the cautious.

 

One listened secretly to Puccini,

another to the music’s music – silence.

The oldest one declaimed monologues inside a square meter –

a cell he’d built for himself.

 

And the ones I couldn’t quite read

simply had diabetes.

 

But how similarly we’d choose the edges of things!

Alarmed like flocks of magpies

which the smallest stone suddenly lifts

toward the mouth of the abyss.

 

Then it became obvious there wasn’t enough space for everyone.

We separated. Some went on living via verbum

telling of what they knew, what they witnessed

and so, through the narrative,

creating their own grease.

 

The others crossed over the ocean.

 

And those in particular who went farthest away

never speak of it

(an annoying history of a paltry survival)

burying it in the darkest crevice of their being,

where unfortunately, as with perfume,

scent lingers for much, much longer.

 

 

FSHATI I PESHKATARËVE

 

Dritare të picërruara

nga kripa dhe vështrimi larg;

të gjitha shohin në det.

 

Një në tre vetë, ka të njejtin emër. Emrin e nunit

të atij që i preu cullufen e parë të flokëve

para se të trasheshin nga era. Ose emrin e një të huaji.

Meqë ra fjala, vendasit sillen mirë me të ardhurit

se u është treguar

se njëherë

njëri prej tyre, ai që ecte zbathur mbi ujë

me një lëvizje dore

barkat ua mbushi plot me sardele.

 

Të huajt, dallohen lehtë;

Ndryshe nga vendasit, veshjet e tyre kanë ngjyra

të bardha, blu, apo të zeza sterrë. Dhe nganjëherë,

ndodh të bëjnë dhuratë rruzare apo puro.

Njëri prej tyre,

njëherë harroi një palë këpucë,

të cilat fshati u mblodh për t’i ndarë me short.

Dhe shorti, i ra, të vetmit që kish një tjetër palë këpucë.

E ata më të rinjtë, që po ndiqnin shfaqjen

shkelmuan rërën të nxehur

“Si, mutin?! Kjo nuk është e drejtë!”

 

Rërë gjithandej. Barkat e përmbysura në breg gjatë ditës,

hanë rërë. Në darkë, janë yjet që hanë rërë

të ngecur këtu, që prej luftës së fundit,

e cila me sa mbahet mend,

nxori në breg orë “Omega” me krahë ushtarësh.

dhe herpes,

herpes i përhapur në rrugë verbale

bashkë me zakonin e të thënit “nesër”.

 

Macet mjaullijnë pas dyerve.

Rrugicat kundërmojnë peshk, dhe peshk nuk gjen.

Në mesditë,

një burrë dremit në kanape, në oborr.

Në fund të këmbëve të tij është ulur e shoqja,

e cila, me një gjilpërë, ngushton grackën në rrjetë,

duke këputur perin midis dhëmbëve.

 

Ai hap sytë dhe vështron përgjysëm gruan

dhe kupton se pikërisht ky është shkaku: vrima e madhe në rrjetë,

një vrimë e hapur rreth dymijë vjet më parë

pas një nate të begatë peshkimi, kur gjërat u ndanë kështu siç janë sot:

disa u mallkuan me fat

dhe të tjerët u bekuan me ndjesë.

 

 

VIA POLITICA

 

Jam rritur në një shtëpi të madhe

ku dobësia dhe e folura në mënyrën dëshirore

meritonin ndëshkim.

Dhe jam ndriçuar via politica,

me dhjamin e qirinjve të lavdisë së djeshme,

i trashë, një dhjamë i akumuluar nën qiej të ftohtë arktiku.

Fletoret e mia, flokët e mi, zemra ime mbanin erë tym,

Tym, afati i të cilit numëronte mbrapsh

drejt fundit të rezervave dhjamore. Drejt zeros absolute.

 

Atëherë pamë qartë njëri-tjetrin. Ose më mirë,

atë që kishte mbetur prej nesh,

e dëmtuar si numrat pas zgjyrës

në një biletë llotarie të gërvishtur me një teh.

 

Sa të ndryshëm ishim!

 

Ata me fytyrë të rrumbullakët ishin të drejtët.

Dhe ata më fytyrë të tërhequr, të arsyeshmit.

 

Njëri dëgjonte fshehurazi Puçinin,

një tjetër, muzikën e muzikës- heshtjen.

Më i madhi, mbante monologje në një metër katror –

një qeli që ia krijonte vetes.

 

Dhe ata që nuk arrita t’i lexoj

kishin thjesht diabet.

 

Por sa të ngjashëm ishim në zgrip!

Të alarmuar si një tufë laraskash

që guri më i vogël i ngre të gjitha vrikthi

drejt grykës së humnerës.

 

Dhe pastaj u pa që hapësira nuk mjaftontë për të gjithë.

U ndamë. Disa do të jetonin via parole

për të treguar atë që provuan, atë që panë

e kështu, përmes rrëfimit

të krijonin dhjamin e tyre prej neoni.

 

Të tjerët, morën rrugën e përtejoqeanit.

 

Dhe pikërisht ata që shkuan më larg

nuk e zënë kurrë me gojë

(një histori e bezdisshme mbijetese më pak),

duke e fshehur në skutat më të errëta të qenies,

atje, ku për dreq, si edhe me parfumin,

aroma reziston shumë herë më gjatë.

 

Translator: Born and raised in Albania, Ani Gjika moved to the U.S. at age 18. She is a 2010 Robert Pinsky Global Fellow and winner of a 2010 Robert Fitzgerald Translation Prize. Her first book, Bread on Running Waters, (Fenway Press, 2013) was a finalist for the 2011 Anthony Hecht Poetry Prize and 2011 May Sarton New Hampshire Book Prize. Her poems and translations have appeared or are forthcoming in AGNI Online, World Literature Today, Salamander, Seneca Review, Silk Road Review, Fishousepoems.org  and elsewhere.

A winner of the Albanian National Silver Pen Prize in 2000 and the International Kristal Vilenica Prize in 2009, Luljeta Lleshanaku is the author of six books of poetry in Albanian. She is also the author of six poetry collections in other languages: Antipastoral, 2006, Italy; Kinder der natur, 2010, Austria; Dzieci natury, 2011, Poland.  Haywire: New & Selected Poems (Bloodaxe Books, 2011), a finalist for the “2013 Popescu Prize” (formerly the European Poetry Translation Prize) by Poetry Society, UK, is her first British publication, and includes work from two editions published in the US by New Directions, FrescoSelected Poems (2002), which drew on four collections published in Albania from 1992 to 1999, and Child of Nature (2010), a book of translations of later poems which was a finalist for the 2011 BTBA (Best Translated Book Award). Lleshanaku was nominated for the European poetry prize “The European Poet of Freedom, 2012”, in Poland.