Krzysztof Jaworski

Self-Portrait to Be Used in Meditation | 22 | Chesty Morgan and Her Crazy-Ass Titties
September 5, 2015 Jaworski Krzysztof

Self-Portrait to Be Used in Meditation

 

I have a live owl in my mouth instead of words;
you can’t get a peep out of me
until after it gets dark.
Might I here
greet the people of China, who allow
for the redemption of poets?
Only fools fail to appreciate the power
of metaphor.

 

Autoportret dla celów medytacji

 

Mam żywą sowę w ustach zamiast slów,
niczego z siebie nie wykrztuszę,
póki nie zrobi się ciemno.
Czy móglbym z tego miejsca
pozdrowić lud chiński, który pozwala
prowadzić się poetom ku zbawieniu?
Tylko głupcy nie doceniają siły
metafor.

 

*

 

22

 

wasn’t so long ago i was reassured
that in the states there lives a certain colored (not
to say puerto rican) dude who supposedly cohabitates
with his chimp and now the guy wearing his glasses
or not says to me in romania another tyranny has fallen i love
the romanians because i don’t know anything about them this morning
after drinking all night and perusing the new
yorker (the new yorker is a veritable tyranny
of ads) i wracked my brain was
ionesco romanian? what about tzara?
eliade?
where can I check on the bit about the monkey?

 

22

 

tak niedawno zapewniano mnie jeszcze
że w stanach mieszka pewien kolorowy (ale
to nie jest portorykańczyk) który ponoć współżyje
ze swoim szympansem a dzisiaj koleś w okularach lub
bez mówi mi że w rumunii obalono kolejną tyranię lubię
rumunów bo nic o nich nie wiem dziś rano
po całonocnym pijaństwie przeglądając new
yorkera (new yorker to istna tyrania
reklam) prawie załamałem się nerwowo
czy ionesco był rumunem? a tzara?
eliade?
jak sprawdzić wiadomość o małpie?

 

*

 

Chesty Morgan and Her Crazy-Ass Titties

 

Federico knew the score, Italians
always knew the how and what. If Chesty sucked
air into them, could she hold it
a year without exhaling? I’d give my life
to find out. O Chesty! call me
wherever you are! (Half a year ago
I still had a phone.)

Let us not quarrel, friends,
Federico was more Italian than spaghetti,
opera, and all that crap. Was and remains.
Chesty, my love,
my old number: two six zero one two

 

Chesty Morgan o piersiach jak obłęd

 

Federico wiedział co robi ja na to, Włosi
zawsze wiedzieli co i jak. Jeśli Chesty nabierała
tam powietrza, to mogła chyba wytrzymać
i rok bez oddychania? Dałbym życie
by to sprawdzić. O, Chesty! zadzwoń
skądkolwiek! (Pół roku temu
miałem jeszcze telefon.)

Nie będziemy się kłócić moi drodzy,
Federico był bardziej włoski niż spaghetti,
opera i takie tam duperele. Był i jest.
Chesty, kochanie,
mój stary numer: dwa sześć zero jeden dwa

 

–translated by Benjamin Paloff

 

Benjamin Paloff is the author of two collections of poems, And His Orchestra (2015) and The Politics (2011), and his poems have appeared in A Public Space, The Paris Review, The New Republic, and elsewhere. A former poetry editor at Boston Review and a regular contributor to The Nation, he has translated several books from Polish and Czech, including, most recently, Richard Weiner’s The Game for Real (2015). He has twice received grants from the National Endowment for the Arts—in poetry as well as translation—and has been a fellow of the US Fulbright Programs and the Stanford Humanities Center, among others. He teaches at the University of Michigan.