Dan Coman

A Tall Bird 
November 23, 2020 Coman Dan

A Tall Bird               

Dan Coman

 

on the one hand, beauty remains.
a photo of you at the sea brightening night after night
the face of a tired man, bent over the screen,
shooing away from time to time the housefly
also drawn to the bright sun of the Romanian seaside.
beauty remains. a summer photo saved on a computer.
nothing real, a woman the size of a grasshopper
walking away on the sand. and a reddish glow
emanating weakly from the monitor,
enveloping the wrinkled forehead, now like a potted plant in bloom.
on the other hand, life. the mild spring sun
warming the small northern city. morality,
caring about others, teaching logic at the prize high school.
sensitive souls, love, respect, and familiarity.
and a tall bird, a kind of quiet flamingo,
hovering slowly over the one coming home
like over a deserted place.
 
 

 

o pasăre înaltă                                  

 

pe de o parte, rămîne frumusețea.
o fotografie cu tine la mare luminînd noapte de noapte
fața unui bărbat obosit, aplecat peste ecran,
îndepărtînd în răstimpuri musculița de casă
atrasă și ea de soarele puternic al litoralului românesc.
frumusețea rămîne. o fotografie de vară salvată-n calculator.
nimic real, o femeie de mărimea unei lăcuste
îndepărtîndu-se pe nisip. și o lumină roșcată
ieșind doar pe jumătate din monitor,
înconjurînd fruntea ridată, făcînd-o să pară un ghiveci înflorit.
pe de altă parte, viața. soare blînd de primăvară
încălzind orășelul din nord. moralitatea,
grija față de cei dragi, cursurile de logică la cel mai tare liceu.
firi sentimentale, dragoste, respect și obișnuință.
și o pasăre înaltă, un fel de flamingo tăcut,
planînd îndelung deasupra celui ce se întoarce acasă
ca deasupra unui loc părăsit.

Dan Coman (fiction writer, poet) was born in 1975 in Gersa, Romania. He has published four books of poetry: anul cârtiței galbene (The year of the yellow mole, 2003), Ghinga (2005), Dicţionarul Mara, ghidul tatălui 0-2 ani (Mara Dictionary, father guide: 0-2 years, 2009), Insectarul Coman (Charmides, 2017). He has also published four novels: Irezistibil (Irresistible, 2010), Parohia (The Parish, 2012), Căsnicie (Marriage, 2015), aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată (these things that will never change, 2019). He is the organizer of the international poetry and music festival “Poetry in Bistrita.” Among other awards, in 2018, he received a fellowship to attend the International Writing Program at the University of Iowa.